Descriere Literară versus Descriere ştiinţifică comparison chart
Edit this comparison chartDescriere LiterarăDescriere ştiinţifică
Definiţie Descrierea literară este o creaţie literară în proză sau în versuri, în care autorul oferă informaţii despre un obiect, un colţ din natură, un peisaj, un fenomen sau portretul unui personaj, prin prisma unei percepţii personale. Descrierea ştiinţifică este descrierea care oferă informaţii în conformitate cu realitatea oferind date exacte, concrete şi nu se implică emoţional.
Catacteristici Poate fi folosită și ca mod de expunere. Se clasifică în: 1. descriere de tip tablou ( furtună, lac, anotimp, obiect etc) 2. descrierea de tip portret (enumerarea unor trăsături fizice și morale ale unei persoane) Informaţiile sunt corecte, concrete, în conformitate cu realitatea. Autorul descrierii nu se implică emoţional, acesta este obiectiv. Nu se folosesc figuri de stil, cu excepţia enumeraţiei. Verbele sunt utilizate la indicativ, prezent, pers. a III-a

Add content for Descriere Literară vs. Descriere ştiinţifică or review and improve the comparison table above.