Realism versus Romantism comparison chart
Edit this comparison chartRealismRomantism
Introduction (from Wikipedia) Realism is an ideology that a nation state is motivated by their own interests, rely on their own resources to secure interests and disguise interests as moral concerns. the emphasize relative power not absolute.
Basis The Realist Movement during the Industrial Revolution was based off the ideal of depicting life as it is.
Definiție ( perioadă de dezvoltare). Romantismul (numit și Perioada Romantică) a fost o mișcare artistică, literară și intelectuală apărută în Europa pe la sfârșitul secolului al XVIII-lea, atingând apogeul pe la începutul anilor 1800.
Reprezentanți în literatura universală Heinrich Heine - poet, Friedrich Wilhelm Schelling, Friedrich Hölderlin, Novalis, John Keats, Percy Bysshe Shelley, William Blake, Alexandre Dumas, Victor Hugo.
Reprezentanți în literatura română Mihail Kogălniceanu, Constache Negruzzi, Vasile Alecsandri, Dimitrie Bolintineanu, Mihai Eminescu, Barbu Ștefănescu Delavrancea.
Manifestul literar Manifestul artistic al romantismului este „Prefață” la drama „Cromwell” a lui Victor Hugo apărut în 1827.
Teme literare dominante Iubirea, natura, istoria, folclorul autohton, condiția omului de geniu, moartea, singurătatea, revolta împotriva condiției umane.
Tipul de personaje Erou excepțional în împrejurări excepționale - antiteza (înger-demon); titanul, geniul, provine din toate mediile sociale; exprimă victoria pasiunii asupra rațiunii.
Specii literare dominante Specii dramatice:drama istorică, filozofică, lirică ; specii lirice: meditația, elegia, romanța; specii epice: legenda, balada, poemul, nuvela (istorică, fantastică), romanul (istoric, de aventuri).
Motive Visul, reveria, noaptea, codrul, izvoarele, stânca, teiul, salcia, luna, stelele, floarea albastră
Trăsături specifice Primatul sentimentului și al sensibilității umane asupra rațiunii; relație strânsă om -natură (natura- stare de spirit); amestecul genurilor și speciilor; antiteza- procedeu artistic dominant
Stările/trăirile autorilor Frenezia, melancolia (tristețe +plîcere); libertate absolută de creație, exprimarea fără canoane, expansiunea eului, evadarea în trecut, vis, fantezie.

Add content for Realism vs. Romantism or review and improve the comparison table above.